SODOBNI PRISTOPI PRI VADBI ZA OTROKE

 • NARAŠČUJOČI POLIGON

Kako lahko vadbo naredimo zanimivo s tem, da že v začetku vadbe postavimo del poligona, ki postopoma narašča v dograjen poligonski kompleks, kjer zajamemo vse osnove gibanja in upoštevanje zakonitosti vadbenih aktivnosti kot je ogrevanje, glavni del, zaključek.

Predavanje v celoti poteka na praktičen način. Izkoriščamo dano okolje. Tovrstno predavanje je namenjeno predvsem vrtcem in šolam, ki imajo na voljo več gibalnih pripomočkov, materiala, ki ga lahko dnevno koristijo in s tem uporabljajo sodobne pristope.

 • SLIKOVNA UPORABA IN PODAJANJE NAVODIL

Gre za prikaz aktivnosti, kjer uporabljamo sredstva kot so sličice, IKT naprave, risanje, da motiviramo udeležence vadbah aktivnosti v samostojno aktivnost pri postavitvi poligonskih osnov oz. predmetov za igro.

 • IGRALNICA

Gre za kotiček, ki je namenjen oddihu med vadbeno osnovo. Če je intenzivnost vadbe močnejša je prav, da se priskrbi “igralnico”.

 • UPORABA DANEGA VADBENEGA MATERIALA

Vsaka šola, vrtec ali druge vadbe ustanove imajo na voljo veliko športnih pripomočkov, vadbenih elementov. Včasih se zgodi, da nekaj ali veliko strokovnih delavcev te pripomočke uporablja le na en ali maksimalno dva načina. Kako dobiti nove ideje, da izkoristimo dano okolje in pripomočke, kar se da aktivno in tudi redno.

V večini gre za aktivno predavanje. Kot predavateljica si vadbene prostore, kjer bom predavala prej ogledamin pripravim glede na to tudi primere naraščujočih poligonov.

S pomočjo predmetov, ki so na lokaciji pokažem, kako jih lahko izkoriščam v igri-igricah oz. v primeru “igralnica” oz. v vadbenih osnovah.

Potek predavanja:

 • 30 minut-torije
 • 3:30 uri praktične aktivnosti

 

 • Čas predavanja: predvideno od 230-250 min
 • Način prikaza: IKT predstavitev, PP, primeri prakse video, praktični prikaz
 • Cena: odvisna od števila udeležence in na kakšen način želite izvedbo (praksa ali predavanje)
 • http://www.sportnaizobrazevanja.si/povprasevanje/
 • Dodatno: potni stroški 0.23€/km
 • Kakšen prostor potrebujem , plesalnica ali telovadnica, lahko tudi predavalnica oz. učilnica. Projekcija.