Reference Mojca Grojzdek, predavateljica na področju športa

Izvedba izobraževanj za strokovne delavce na področju gibanja, praktični prikazi za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji). Teorija tematik s področja gibanja.

Vrtec Domžale 2010, 2015, 2017;

 • za starše vrtca, 2010: » POMEN GIBANJA V PREDŠOLSKI VZGOJI IN PREDSTAVITEV GIBALNIH IGER Z IMPROVIZIRANIMI PRIPOMOČKI«
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju:2010: GIBALNE IGRE Z IMPROVIZIRANIMI PRIPOMOČKI
 • za strokovne delavce vrtca; program zdravja na delovnem mestu 2015: ZDRAVA HRBTENICA, ZDRAVA VADBA
 • za strokovne delavce vrtca; program zdravja na delovnem mestu, 2017: DVIGOVANJE BREMEN

Vrtec Urša-Domžale 2010:

 • predavanje za starše: “POMEN GIBANJA V PREDŠOLSKI VZGOJI”
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: BARVITI POLIGONI

Zasebni vrtec Sonček, 2017, 2018

 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju:2017: GIBALNE IGRE Z IMPROVIZIRANIMI PRIPOMOČKI
 • predavanje za starše in strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, 2018: MOJ OTROK, ZDRAV OTROK
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: 2018: IGRE V GIBANJU IN BARVITI POLIGON

Vrtec Dobrega pastirja/Zavod Sv. Stanislava, Šentvid 2017:

 • predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju :  TELESNO GIBALNI RAZVOJ 1-3 leta
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: IGRE ZA NAJMLAŠE od 1-3 leta
 • predavanje in praktični prikaz in hospitacija za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: PRAKTIČNA IZVEDBA IGER Z IMPROVIZIRANIMI PRIPOMOČKI od 1-3 leta
 • praktični prikaz za strokovne delavce vrtca: GIBANJE PREKO ZGODBE
 • praktični prikaz za strokovne delavce vrtca: IGRE S PADALOM
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce vrtca: VASAKODNEVNE GIBALNE MINUTKE
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: POGOSTE NESREČE-PRVA POMOČ
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce vrtca: ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU, ZDRAVA HRBTENICA, DRVIGOVANJE BREMEN

Osnovna šola Alojzija Šuštarja/Zavod Sv. Stanislava, Šentvid- 2018:

 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji), UČILNICA GIBALNO IGRIŠČE IN UČENJE

Vrtec Metlika, 2018:

 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji-ce): GIBALNE IGRE Z IMPROVIZIRANIMI PRIPOMOČKI IN BAVITI POLIGONI

Sodelovanje za Športna Unija Slovenije 2017, 2018, 2019, ki je tudi izvajalec delavnic v sistemu KATIS

 • predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2017: GIBALNE OSNOVE PEDAGOGIKE IN DIDAKTIKE
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2017: TELESNO GIBALNI RAZVOJ
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2017: IGRE ZA NAJMLAJŠE
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2017: GIBANJE PREKO ZGODBE
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2017: GIBALNE IGRE Z IMPROVIZIRANIMI PRIPOMOČKI
 • predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2017/18: MOTORIČNI RAZVOJ OTROKA
 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2017/18: Z IGRO DO GIBALNE PISMENOSTI
 • predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2017: MOTIVACIJA PREDŠOLSKIH OTROK ZA GIBANJE – predavanje
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2018: GIBALNE IN ELEMENTARNE IGRE ZA MOTORIČNI RAZVOJ
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2018: ABECEDA GIBANJA
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2018: UPORABA PRIPOMOČKOV IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA PRI VADBI
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2018: IGRIVA OGREVANJA, NAČIN STOPNJEVANJA INTENZIVNOSTI Z IGRO
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2018: IGRIVA GIMNASTIKA

Nosilec projektov Olimpijski komite Slovenije, ŠUS je izvajalce projektov. Spodaj navedene vsebine izvedene za ŠUS.

 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2019: GIBALNE IN ELEMENTARNE IGRE ZA MOTORIČNI RAZVOJ
 • praktični prikaz in predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2019: METODE ZA RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC IN MEDOSEBNIH ODNOSOV SKOZI ŠPORT IN GIBALNE IGRE
 • predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2019: GIBALNA PISMENOST
 • praktični prikaz in predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2019: METODE ZA RAZVOJ GIBALNE PISMENOSTI SKOZI RAZLIČNA STAROSTNA OBDOBJA
 • praktični prikaz in predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2019: NABOR VAJ IN IGER ZA KREPITEV ZDRAVE SAMOZAVESTI IN POZITIVNE SAMOPODOBE
 • predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2019: MOTIVACIJA OTROK ZA AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Zavod za šport in rekreacijo Domžale, 2017:

 • predavanje za strokovno javnosti in starše 2017: GIBANJE V VSEH ŽIVLJENSKIH OBDOBJIH

Vrtec Jesenice, 2019:

 • predavanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji-ce): MOTIVACIJA PREDŠOLSKIH OTROK ZA GIBANJE
 • praktični prikaz  za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji-ce): ABECEDA GIBANJA
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji-ce): IGRIVA GIMNASTIKA
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji-ce): GIBALNE IN ELEMENTARNE IGRE ZA MOTORIČNI RAZVOJ
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji-ce): IGRIVA OGREVANJA: NAČIN STOPNJEVANJA INTENZIVNOSTI Z IGRO
 • praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji-ce): UPORABA PRIPOMOČKOV IZ VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA PRI VADBI

Vrtec Ig, 2019:

 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji-ce) 2019: BARVITI POLIGONI IN GIBALNE IGRE Z IMPPROVIZIRANIMI PRIPOMOČKI.

Olimpijski komite Slovenije

 • 14.KONGRES ŠPORTA ZA VSE, 29.11.2019, predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji, strokovna javnost) 2019: GIBALNE IGRE Z IMPROVIZIRANIMI PRIPOMOČKI

Vrtec Zelena Jama, 2020:

 • predavanje in praktični prikaz za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (vzgojitelji, učitelji, vaditelji) 2020: GIBALNE IGRE Z IMPROVIZIRANIMI PRIPOMOČKI

Mojca Grojzdek s.p., svetovanje na področju športa

Domžale, 14.4.202020