O MENI

Sem Mojca Grojzdek, predavateljica, vzgojiteljica, z 10 letnimi izkušnjami dela v vrtcu in 22 letnimi izkušnjami vodenja vadbenih procesov, športnica, so-avtorica knjige »Gibalne igre z Improviziranimi pripomočki« (2007- M.Videmšek, P. Tomazini, M.Grojzdek), priznana in izkušena vaditeljica atletike, rekreacije in strokovna delavka na področju športa za otroke od 0 do 6 let.
Kreativni vodja, 2016 dobitnica velike plakete za razvoj rekreacije 2017 v občini Domžale.

Nekateri pravijo, da sem velika vizionarka skupnega dela v športu, povezanosti med institucijami in da imam velik posluh za otroke in vaditelje.

Prizadevam si, da bi vse več vaditeljev spoznalo, da je praktična izkušnja tisto darilo, ki si jo zapomniš dalj časa in intenzivnejše.

V letu 2011 sem ustanovila Športno atletsko društvo Mavrica in odslej vodim predsedniško vlogo. 2016 leta sem prevzela vlogo direktorice Zavoda 1-2-3, centr socialnih in rekreativnih aktivnosti, ki opreira tudi z LEGO izobraževani programi, LEGO Educatino.

Sem članica strokovnega odbora Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Do novembra 2017 sem bila Članica IO Zveze atletskih trenerjev Slovenije. Sem tudi bivša članica upravnega odbora Športne unije Slovenije (do 11. 2016) in še vedno aktivna kot članicana na  mednarodnem področju,   mednarodne komisije EFCS (Europan Federation Company Games) za pravice in enakost med spolom v športu, preko Športne Unije Slovenije.

REFERENCE si lahko prebrete TUKAJ.


 • DIPLOME NA PODROČJU ŠPORTA
  • Vaditelj športno rekreativnih programov za mladostnike, FŠ, 2004 .
  • Vaditelj atletike 1. St., AZS, 2006 .
  • Strokovni delavec 1: temeljna športna vzgoja za otroke od 0-6 let, FŠ, 2005.
  • Predstavitev referata na 6. mednarodnem znastvenem in strokovnem simpoziju OTROK V GIBANJU, Portorož 2010: Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka, 2010
  • Vaditelj športne rekreacije1, Športna Unija Slovenije,2012.
  • Vaditelj športne rekreacije odraslih 1. st., Fakulteta za šport,  2013.
  • Vaditelj športa invalidov 1. st. ZŠIS, 2014.
  • Vaditelj športne  rekreacije odraslih 2. st., Fakulteta za šport, 2014.
  • Strokovni delavec na področju komuniciranja in medijev v športu, Ljubljana, Fakulteta za šport, 2013.
  • Koordinator v otroški atletiki, osrednja Slovenija, KIDS ATLETICS COURSE, Atletska zveza Slovenije, 2015.
  • Naziv, Kreativni vodja, Ljubljana, Gospodarska zbornica, 2016.
  • Vaditelj športnih dejavnosti predšolskih otrok 2. st., Fakulteta za šport, 2017.
  • Vaditelj športne rekreacije2, Športna Unija Slovenije, 2017.
  • Opravljeno usposabljanje planinastvo za invalide, Planinska zveza Slovenije, Ušte 2018.

  • Za vrtce, šole, univerze in podobne ustanove izvajam različna predavanja. Tematika je odvisna od tega, kaj si naročnik želi.
  • Področja gibanja in druga področja (narava, jezik, matematika, družba) se zelo povezujejo, če si tega želimo, oz. če je to naš cilj.
  • S seboj običajno prinesem gibalne pripomočke in video posnetke z določene tematike.
  • Izhajam s praktičnih prikazov in preizkusov aktivnosti na predavnjih, delavnicah, hospitacijah.
  • Znanje, ki sem ga pridobila v vseh letih delovanja (praktično od svojega 15 leta) z veseljem delim in predajam naprej.