Moj otrok, zdrav otrok

Pomembnosti gibanja in ohranjanje zdravja v rani mladosti je pomembno za brez skrbno otroštvo in dolgo starost. 

Preko IKT predstavim sklop posnetka (30min) – Pomembnost družine kot zdrave celice. Podarimo varnost in bojazni, ki se skrivajo za to varnostjo (samostojnost, IKT naprave, hrana, gibanje, družba…). Usmerimo se na gibanje, kot osrednji del ohranjanja zdravja. Vse navzoče povabim v seznanitev o aktivnosti oz. možnosti aktivnosti na področju rekreacije , ki jo nudi kraj v katerem predavam. Usmerim se tudi na metodiko dela učiteljev oz. vaditeljev in njihov namen.

Vsi si želimo samostojne, odgovorne, zdrave in pametne otroke oblikuje tudi šport in tu imajo starši veliko vlogo. Ker je debelost vse večji problem se gibanje in zdrava prehrana zelo prepletata.

  • V sklop predavanja tako povabimo tudi nutricista-ko.
  • Aktivnost udeležencev na predavanju je odvisna od prednaročila naročnika.

 


  • Čas predavanja: do 90 min
  • Način prikaza: IKT predstavitev, delno statično praktično
  • Cena: odvisna od števila udeležencev, dodatnih sopredavateljev
  • http://www.sportnaizobrazevanja.si/povprasevanje/
  • Dodatno: potni stroški 0.23€/km
  • Kakšen prostor potrebujem – predavalnica
  • Predavanje je primerno za starše in strokovne delavce v vzgojno izobraževalnih ustanovah.