IZOBRAŽEVANJA s prakso

Predavanja(izobraževanja) s prakso:

Za vrtce, šole, univerze in podobne ustanove izvajam različna predavanja. Včasih je veliko odvisno od tega, kaj si naročnik želi.

Področja gibanja in druga področja (narava, jezik, matematika, družba…) se zelo povezujejo, če si tega želimo oz. , če je to naš cilj.

S seboj običajno prinesem gibalne pripomočke in video posnetke z določene tematike.

Znanje, ki sem si ga pridobila v vseh letih delovanja, praktično od svojega 15. leta delovanja z veseljem delim in predajam naprej.

Primerni poslušatelji so vzgojitelji-ce,  učitelji-ce 1. triade, vaditelji, ki delajo z mlajšimi skupinami otrok, tudi invalidi s področja športa.