Igre v gibanju in barviti poligoni

Preko IKT predstavim sklop posnetka, ki traja do 20minut, v nadaljevanju se izvede sistematizacija prostora, ki je na voljo. Sledi problemska rešitev za postavitev poligona. Poda se postopek razlage tekočega poligona in primere zrisanih poligonov.

Predstavim vadbeno enoto, kjer poligon uporabljamo skozi celotno vadbeno enoto (45min) z nadgrajevanjem glede na časovni obseg.

 

Za strokovne sodelavce lahko pripravim nabor 5-10 možnih poligonskih sestav z vključevanjem vseh mišičnih skupin glede na prostor, ki ga udeleženci uporabljajo.

Aktivnost udeležencev na predavanju je odvisna od prednaročila naročnika.


 

  • Čas predavanja: od 120-160 min
  • Način prikaza: prikaz praktičnih elementov, postopkov za izvedbo aktivnega učenja skozi gibanje, IKT predstavitev, pogovor, praktična aktivacija vključenih
  • Cena: odvisno od časa, ki si ga moram vzet za ogled prostora, pripomočkov in tudi od števila udležencev na predavanju
  • http://www.sportnaizobrazevanja.si/povprasevanje/
  • Dodatno: potni stroški 0.23€/km
  • Kakšen prostor potrebujem;  za aktivno predstaviev potrebna telovadnica, večji prostor, učilnica ali igralnica