Učilnica gibalno igrišče in učenje

Gibalne dejavnosti za otroke 1. triade preko gibalnih iger z improviziranimi pripomočki in vključevanjem tematike v  proces gibanja in učenja.

Kako lahko učno enoto naredimo zanimivo, poučno in na nek način tudi zdravo. S pomočjo gibanja, aktivnega razmišljanja in aktivacije posameznikov oz. in celotnega razreda.

Sledim-o ciljem:

 • Izboljšanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti
 • Razvoj samozaupanja, samozavesti, samopodobe, samospoštovanja.
 • Prijetno doživljanje gibanja, oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja.
 • Razbremenitev in sprostitev.
 • Pozitivno doživljanje gibanja, ki bogati posameznika.
 • Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev, strpnosti.
 • Sprostitev, kompenzacija zaradi enostranskih obremenitev večurnega sedenja.
 • Preprečevanje tveganega vedenja, ki ima negativne posledice za zdravje.

 • Čas predavanja: od 60-120 min
 • Način prikaza: prikaz praktičnih elementov, postopkov za izvedbo aktivnega učenja skozi gibanje, IKT predstavitev, pogovor, praktična aktivacija vključenih
 • Cena: odvisno za kateri “predmet” si želite večje motivacije oz. kakšen način predsvitve želite (praksa ali predavanje)/ napr.: Lahko samo za matematiko ali pa splošno vsi predmeti.
 • http://www.sportnaizobrazevanja.si/povprasevanje/
 • Dodatno: potni stroški 0.23€/km
 • Kakšen prostor potrebujem predavalnica, učilnica, sejna soba, prostor, kjer se “učeči” učijo, izobražujejo.